TCMB rapor yayınladı: Dijital Türk Lirası için çalışmalar sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital Türk Lirası birinci faz değerlendirme raporuna ilişkin basın duyurusu yayınladı.

29 Aralık 2022 tarihli dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin duyuruda, Merkez Bankası – tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesi amaçlandiği paylaşıldı.

Değerlendirme Raporu ile birlikte TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar aktarıldı.

Dijital Türk Lirası çalışmaları

Raporda, çalışmaların yürütüldüğüne dair şu bilgi verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital Türk Lirasının tedavülünün fizibilitesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Projesi ile dijital Türk Lirası’nın sahip olabileceği özelliklerin belirlenmesi, farklı mimari kurguların ve teknolojik alternatiflerin denenmesi ve pilot uygulama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir